Účtovníctvo A Poradenstvo

Jednoduché účtovníctvo

 • Peňažný denník
 • Kniha záväzkov
 • Kniha pohľadávok
 • Účtovná závierka, daňová priznanie
 • Evidencia DPH, všetky výkazy s tým spojené
 • Daňové priznanie z motorových vozidiel
 • Komunikácia je možná elektronicky

Podvojné účtovníctvo

 • Vedenie účtovníctva
 • Spracovanie účtovnej závierky
 • Daňové priznania
 • Kompletné spracovanie DPH
 • Hospodárske výsledky počas roka
 • Analýza podľa zákaziek a stredísk
 • Komunikácia je možná elektronicky

Mzdy a personalistika

 • Vytvorenie pracovných zmlúv, dohôd
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do poisťovní
 • Vedenie mzdovej a personálnej agendy
 • Ročné zúčtovanie dane
 • Ročné spracovanie preddavkov dane závislej činnosti
 • Vystavenie dokladov pri skončení pracovného pomeru
 • Mzdové a personálne poradenstvo

Účtovné a ekonomické poradenstvo

 • Poradíme Vám v začiatkoch podnikania
 • Poradíme s obehom a evidenciou dokladov
 • Vysvetlíme účtovné vzťahy
 • Dohliadneme na splatnosť Vašich pohľadávok a záväzkov
 • Príprava reportov, analýza výsledkov hospodárenia
 • Nastavíme účtovnú analytiku